9: Grammatica

wat moet ik nu kunnen?

9a. Ik kan de vormen van esse en posse benoemen.
9b. Ik kan de vormen van esse en posse vertalen.
9c. Ik kan uitleggen wat een 'imperativus' is.
9d. Ik kan vormen in de imperativus benoemen.
9e. Ik kan vormen in de imperativus vertalen.
9f. Ik kan uitleggen wat een 'vocativus' is.
9g. Ik kan vormen in de vocativus benoemen.
9h. Ik kan vormen in de vocativus vertalen.