45: Grammatica

wat moet ik kunnen voordat ik begin?

44c. Ik kan de kenletters van de conjunctivus plusquamperfectum actief herkennen.

wat moet ik nu kunnen?

45a. Ik kan uitleggen wat een 'irrealis' is.
45b. Ik kan een conjunctivus irrealis herkennen.
45c. Ik kan bij een irrealis aangeven of het betrekking heeft op het heden of het verleden.
45d. Ik kan een conjunctivus irrealis vertalen.
45e. Ik kan uitleggen hoe een conjunctivus in een betrekkelijke bijzin vertaald moet worden.
45f. Ik kan een conjunctivus in een betrekkelijke bijzin vertalen.
45g. Ik kan bij een conjunctivusvorm aangeven hoe deze is gebruikt.