54: Grammatica

wat moet ik kunnen voordat ik begin?

8b. Ik kan uitleggen hoe de praesensstam wordt gevormd.
44f. Ik kan de vormen van esse en posse benoemen.
44g. Ik kan de vormen van esse en posse vertalen.
22b. Ik kan het verschil tussen 'zelfstandig gebruik' en 'bijvoeglijk gebruik' uitleggen.

wat moet ik nu kunnen?

54a. Ik kan uitleggen wat een 'gerundium' is.
54b. Ik kan vormen van het gerundium benoemen.
54c. Ik kan in een zin de gerundiumwoordgroep aangeven.
54d. Ik kan een gerundium(woordgroep) vertalen.
54e. Ik kan uitleggen wat een 'gerundivum' is.
54f. Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen een gerundium en gerundivum.
54g. Ik kan vormen van het gerundivum benoemen.
54h. Ik kan een gerundivum zonder esse vertalen.
54i. Ik kan een gerundivum van verplichting (met esse) vertalen.
54j. Ik kan uitleggen hoe de handelende persoon bij een gerundivum van verplichting wordt aangegeven.