43: Grammatica

wat moet ik nu kunnen?

43a. Ik kan de kenletters van de conjunctivus praesens herkennen.
43b. Ik kan werkwoorden benoemen.
43c. Ik kan werkwoorden vertalen.
43d. Ik kan de vormen van esse en posse benoemen.
43e. Ik kan de vormen van esse en posse vertalen.
43f. Ik kan uitleggen op welke zes manieren een conjunctivus praesens in de hoofdzin kan worden vertaald.
43g. Ik kan in een zin de meest passende vertaling van de conjunctivus praesens bepalen.