51: Grammatica

wat moet ik nu kunnen?

51a. Ik kan uitleggen hoe het ppp van een deponens vertaald moet worden.
51b. Ik kan participia binnen een participiumwoordgroep vertalen.