Overzicht

Hieronder staat een overzicht van de rijtjes uit SPQR. Bij elk rijtje staan de relevante hoofdstukken uit SPQR vermeld. Als je op deze hoofdstukken klikt, vind je extra uitleg en oefenmateriaal.

Vormleer (rijtjes)

Naamwoorden

Bijvoeglijk naamwoordSPQR15SPQR16
Comparativus en superlativusSPQR18
Zelfstandig naamwoordSPQR5SPQR36

Voornaamwoorden

Aanwijzend voornaamwoordSPQR40
Bepalend voornaamwoordSPQR40
Betrekkelijk voornaamwoordSPQR24
Onbepaald voornaamwoordSPQR46
Persoonlijk voornaamwoordSPQR2SPQR40
Verwijzend voornaamwoordSPQR40
Vragend voornaamwoordSPQR22

Werkwoorden

Persoonsvormen (uitgangen)

Onvoltooid actiefSPQR8SPQR10SPQR29SPQR43SPQR44
Onvoltooid passiefSPQR30SPQR43SPQR44
Voltooid actiefSPQR10SPQR11SPQR29SPQR44
Voltooid passiefSPQR31SPQR44

Participia

Participium praesens actief (ppa)SPQR38
Participium perfectum passief (ppp)SPQR31 SPQR39

Onregelmatige werkwoorden

Esse en posse
Velle, nolle, malle, ferre en ireSPQR32

Syntaxis

Ablativus absolutus ⋅ SPQR52
Bijvoeglijk, zelfstandig, dubbelverbonden ⋅ SPQR37
Congruentie ⋅ SPQR16 SPQR24
Conjunctivus in de hoofdzin ⋅ SPQR43 SPQR45
Conjunctivus in de bijzin ⋅ SPQR44 SPQR45
Deponens ⋅ SPQR50 SPQR51
Gerundi(v)um ⋅ SPQR54
Infinitivus cum infinitivo (aci) ⋅ SPQR25 SPQR26 SPQR33
Vraagzinnen ⋅ SPQR22
Werkwoordstijden ⋅ SPQR12