52: Grammatica

wat moet ik kunnen voordat ik begin?

38a. Ik kan uitleggen hoe het ppa wordt gevormd.
38b. Ik kan vormen van het ppa benoemen.
31a. Ik kan uitleggen hoe het ppp wordt gevormd.
31b. Ik kan vormen van het ppp benoemen.
38e. Ik kan uitleggen wat 'gelijktijdig vertalen' inhoudt.
39a. Ik kan uitleggen wat 'voortijdig vertalen' inhoudt.
38f. Ik kan in een zin de participiumwoordgroep aangeven.
51a. Ik kan uitleggen hoe het ppp van een deponens vertaald moet worden.
51b. Ik kan participia binnen een participiumwoordgroep vertalen.

wat moet ik nu kunnen?

52a. Ik kan uitleggen wat een 'ablativus absolutus' is.
52b. Ik kan in een zin de ablativus absolutus aangeven.
52c. Ik kan een ablativus absolutus met een ppa vertalen.
52d. Ik kan een ablativus absolutus met een ppp vertalen.