11: Grammatica

wat moet ik kunnen voordat ik begin?

8a. Ik kan de persoonsuitgangen herkennen.

wat moet ik nu kunnen?

11a. Ik kan uitleggen wat het 'plusquamperfectum' is.
11b. Ik kan de kenletters van het plusquamperfectum herkennen.
11c. Ik kan werkwoorden benoemen.
11d. Ik kan werkwoorden vertalen.